Aanpak
We make it real

Complexity is your enemy
Any fool can make something complicated
It's hard to keep things simple
We laten het zien...

Een ERP omgeving implementeren is meer dan enkel technologie, het is het realiseren van vernieuwing en vooruitgang in uw organisatie. Uw bedrijfsprocessen zo vertalen naar Odoo dat er een echte bijdrage in uw bedrijfsontwikkeling wordt gerealiseerd. Niet alleen voor de korte- maar juist voor de lange termijn.

De eerste stap

Proof of Concept en het maken van een Project Initiatie Document

Primair doel is samen met u mee te denken om tot een gedegen en gefundeerde projectaanpak te komen.

Over het algemeen starten we een mogelijke samenwerking met het uitvoeren van een inventarisatie (Proof of Concept) en het maken van een Project Initiatie Document (PID). In deze PID wordt de scope, de configuratie, de planning en de budgettering uitgewerkt. Dit document dient dan als beslisdocument voor een mogelijke implementatie.

Meer dan ICT

Een ERP implementatie raakt ook organisatie processen

Het invoeren van een ERP systeem is deels ICT, maar kent ook zeker een bedrijfskundig component.

De kans op een succesvolle implementatie neemt toe als de bedrijfsprocessen grondig worden gedefinieerd. Welke processen zijn er, wie werken er mee, wat is de functie en met welke andere processen moeten ze integreren. Een van de belangrijkste redenen om tot een ERP-systeem over te gaan, is tenslotte de interactie tussen verschillende bedrijfsprocessen.

Project aanpak

Een pragmatische, met beide benen op de grond, aanpak

Onze projectaanpak is gebaseerd op Agile en Prince2, maar dan wel als middel en niet als doel op zich.

Onze projectorganisatie is gestoeld op twee uitgangspunten: een bewezen methodiek voor het aanpakken en uitvoeren van een implementatieproject én op een uitstekende samenwerking tussen alle betrokken. Samenwerken, kwaliteit en passie vormen belangrijke speerpunten van onze aanpak. Bedrijfskundige kennis, inlevingsvermogen en kennis van uw processen tekenen de mensen van Cravit. Daarmee maken we het verschil en verrassen we.

De implementatie

Verregaande samenwerking om tot iets moois te komen

Samenwerken, kwaliteit en passie vormen belangrijke speerpunten van onze aanpak.

Onze implementatie methodiek is doelgericht op basis van het realiseren van mijlpalen. Alles gericht om uw doelstellingen te halen, in tijd, functionaliteit, acceptatie en budget. Samen met de hele organisatie het gewenste eindresultaat neerzetten. Samen zorgen voor een optimale werking, daar gaan wij voor.

Uw eigen wensen

Onze developers maken wat nodig is op basis van een ROI

Goede software voegt zich naar de omgeving. We ontwikkelen dat wat echt waarde voor uw organisatie toevoegt.

Voordat klant specifieke wensen ontwikkeld worden bekijken we samen met u wat de consequenties zijn, wat de alternatieven zijn en wat het oplevert. De voorkeur zal altijd de standaard moeten zijn, tenzij het duidelijk waarde toevoegt. Voor het ontwikkelen van klant specifieke wensen in Odoo betrekken we de eindgebruikers al in een vroeg stadium. We beschrijven de processen, eisen en wensen in een functioneel ontwerp. Gedurende de ontwikkeling toetsen we dit continu met de gebruikers.

Training

We trainen uw mensen "on the job"

Door onze ruime praktijkervaring weten we de trainingen te richten op hetgeen nodig is voor het dagelijkse werk.

De vorm van de training passen we aan uw specifieke behoefte aan. Onze ervaring is dat ‘training on the job’ de beste resultaten oplevert. In dat geval begeleiden we medewerkers in hun dagelijkse werk of in een specifiek project. In andere gevallen is het efficiënter om een groep medewerkers tegelijk te trainen, waarbij we inzoomen op de algemene werking en toepassing van Odoo, tips en tricks e.d. Dit in combinatie met voorbeelden en oefeningen over de dagelijkse praktijk.

Live gaan met Odoo

Goede voorbereiding, hands on begeleiding en een intensieve nazorg

Altijd een spannend moment. Met een goede live-gang planning, acceptatie-test en de garantie van een hands on begeleiding lukt het!

We maken een planning, een live-gang plan en indien nodig een migratieplan. Hierdoor krijgen we goed inzicht in de stappen en risico's van de live-gang. Na een acceptatie test wordt de live-gang gepland en op basis van de plannen uitgevoerd. De eerste weken na de live-gang zijn kritisch. Tijdens het eerste gebruik komen altijd zaken aan het licht die zo snel mogelijk moeten worden opgelost. Ondanks het testen heeft iedere live-gang punten die niemand heeft voorzien. Deze worden door gebruikers geaccepteerd mits die snel en zichtbaar worden opgelost.

After live optimalisatie

Als je er echt mee werkt ontdek je juist wat Odoo nog beter kan maken.

Lopen de processen zoals verwacht en waar is nog proces-optimalisatie of functionele verbetering te behalen.

Na de eerste weken is het goed om te evalueren. Waar lopen de processen goed en naar verwachting en waar kunnen we deze optimaliseren of in Odoo soepeler laten verlopen. Ook functioneel kunnen vaak nog kleine verbeteringen leiden tot meer gebruikersgemak, waar gebruikers jaren plezier van hebben.

Ready

to board?


That's why we like to show a demo first and get to know you personally. This is followed by a "Proof of Concept" so that we are really sure that we can meet the expectations. Based on a thorough implementation plan, we are happy to work together from a "co-makership".