Diensten
 We verhelderen graag

De beste manier om de toekomst te veroveren
Is om deze te gaan creëren

 
 
Haal meer uit Odoo

Een dynamische wereld vraagt om flexibiliteit. We weten dat "er een tandje bijzetten" soms nodig is.
Ontwikkelingen als; flexibilisering, versnellingen in markontwikkeling , internationalisering etc. noodzaken tot een hoger tempo van innoveren. Organisaties en dus ICT moeten flexibel zijn en mee kunnen innoveren. 
Cravit werkt met Odoo graag mee aan het continue optimaliseren van uw informatieverwerking. Samen innoveren!

Odoo Inrichting

De tijd dat adviseurs wel even kwamen vertellen hoe het moet is volgens ons echt van de vorige eeuw. Onze en uw kennis bundelen om tot resultaten te komen, dat levert echte oplossingen. Onze implementaties gaan dan ook altijd uit van een nauwe samenwerking met uw kerngebruikers. Samen met hen bouwen we aan wat voor uw organisatie het beste ERP pakket ter wereld wordt.

Op basis van een Project Initiatie Document en het Bedrijfsproces wordt per functioneel werkgebied een Functioneel Ontwerp bepaald. Dit gebeurt op basis van de standaard templates van Cravit waarin de standaard Odoo functionaliteit is opgenomen. Hierdoor kan snel een duidelijk beeld van de eisen, wensen en de fit-gap op detail niveau worden bepaald.

OTAP (Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie omgeving)

Voor het implementatietraject zal een OTAP straat worden ingericht. Voor het inrichten van de OTAP straat hanteert Cravit de richtlijnen als weergegeven in onderstaande. Hierbij zal deze als hiernaast afgebeeld opgebouwd worden.

In de OTAP straat loopt de ontwikkel lijn van links naar rechts en de data lijn van rechts naar links. Dit uiteraard met versiebeheer op basis van releasedata.

Github

Voor de broncode en module ontwikkeling gebruikt Cravit Github. De broncodes van alle ontwikkelingen zijn ook volledig beschikbaar voor de opdrachtgever.

Odoo project issue management

Voor de registratie en beheer van bugs, issues, features, acties en planning maakt Cravit gebruik van de Odoo Projecten module. Deze omgeving is voor alle direct betrokkenen toegankelijk. Ook wordt deze omgeving gebruikt voor support.

Odoo kan zowel geïnstalleerd worden op een eigen server of gehost worden. Bij aanvang van het project zal een installatie van Odoo worden gerealiseerd.

Hosted

Odoo kan bij voorkeur gehost worden. Dit kan zowel bij een eigen provider als bij Odoo op https://odoo.sh/ en ook door een door Cravit beheerde omgeving. De installatie kan indien gewenst uitgevoerd en door Cravit beheerd worden bij DeltaBlue, high availability Cloud Solutions. Dit is een specifiek voor Odoo ingericht platform en is zeer flexibel en schaalbaar. DeltaBlue kan uw Odoo omgeving op veel serverproviders over heel de wereld onderhouden (AWS, Digital Ocean, Google en vele anderen). Wij bevelen aan om juridische redenen om uw data altijd in het eigen land op te slaan. Bij de installatie wordt een automatische back-up procedure ingericht welke dagelijks een back-up maakt naar een ander extern datacenter.

Op eigen server

Odoo kan indien gewenst ook geheel op een eigen server worden geïnstalleerd.


Onderhoud & Support

Dankzij een service level agreement (SLA) heeft u een garantie op beschikbaarheid en betrokkenheid van Cravit voor opvolging van eventuele gevraagde verbeteringen en uitbreidingen en het verzekeren van de continuïteit van de Odoo productie-omgeving.

Cravit onderscheidt de volgende onderhoudssoorten:

  • Correctief onderhoud en vragen na Go Live
  • Uitbreidingen en/of aanvullingen
  • Updates of upgrades

Dankzij een service level agreement (SLA) heeft de klant een garantie op beschikbaarheid en betrokkenheid van Cravit voor opvolging van eventuele gevraagde verbeteringen en uitbreidingen en het verzekeren van de continuïteit van de Odoo productie-omgeving.

Voor de registratie en beheer van bugs, issues, features, acties en planning maakt Cravit gebruik van Odoo.

Middels een, voor bepaalde personen toegankelijk, platform kunnen issues worden gemeld. Deze issues kunnen op basis van een prioriteit worden gemeld. Uiteraard kan ook direct telefonisch contact gelegd worden.

In het proces zullen één of enkele beheerders toegang krijgen tot dit systeem.

Binnen de SLA kent Cravit de volgende classificatie van urgentie:

  • Immediately: Issues die direct moeten worden opgelost omdat het werk gestopt is. Cravit reageert direct en start gelijk met de werkzaamheden.
  • Urgent: Issues die snel opgelost moeten worden omdat het werk verstoord wordt. Cravit reageert binnen een 1 dag en start binnen 2 dagen met de werkzaamheden.
  • High: Issues die snel opgelost moeten maar die het werk niet verstoren. Cravit reageert binnen een 1 dag en start binnen 4 dagen met de werkzaamheden.
  • Normal: Issues die opgelost moeten worden maar geen direct gevolgen hebben voor het werk. Cravit reageert binnen een 1 week en start binnen 2 weken met de werkzaamheden.
  • Low: Issues die opgelost moeten worden als er geen urgente issues zijn. Cravit zal de werkzaamheden uitvoeren als de issues met een hogere prioriteit opgelost zijn.
  • Nice to have: Issues die niet opgelost moeten worden maar waar aan gewerkt kan worden als er geen andere issues zijn. Cravit zal de werkzaamheden uitvoeren als de andere issues opgelost zijn.

Belangrijkste sectoren waarin Cravit actief is.

 Bekijk onze projecten

 Groothandel

 Industrie

 Diensten

Retail & e-commerce

De helderheid van

co-makership

U kent ons en ook onze technische mensen. Die kunt u gewoon bellen of mailen. Een vast team ondersteunt uw organisatie. Tijdens de implementatie maar ook daarna.

Tijd voor

verandering?


Daarom laten we graag eerst een demo zien en maken we eerst persoonlijk kennis. Daarna volgt een "Proof of Concept" zodat we ook echt zeker zijn dat we kunnen voldoen aan de verwachtingen. Op basis van een gedegen implementatie plan gaan we vervolgens graag vanuit een "co-makership" samen aan de slag.