Altus Energy
Solar power today

Sinds de oprichting in 2008 is Altus Energy een belangrijke speler in de zonnepaneel industrie in Europa. Ze zijn betrokken bij elk van de fasen van een zonne-energiecentrale: Identificatie van projecten. Acquisitie, ontwikkeling en financiering. Opbouw, regie en ontvangst van het project. Operationeel beheer, data monitoring en onderhoud. De reeks projecten die Altus Energy vandaag heeft ontwikkeld en gefinancierd, vertegenwoordigt een capaciteit van 130 MW op het hele Franse grondgebied.

Gebruikers:8
Industrie: Projecten
Kantoren: 
Klant sinds: 2021
Website:
 www.altus-energy.com

Illusion
Home automation, lighting and audiovisual systems